กรีนโอ๊ค รอยัล เจียไต๋ 1,000 เมล็ด
สินค้ามาใหม่

รหัสสินค้า : SP-A-0059

10.00 บาท
12.00 บาท
เกษตรมาร์เก็ตทุกเมล็ดเราคัดสรรด้วยความพิถีพิถัน ปลูกง่ายต้นแข็งแรงสวยงา ✔วิธีการปลูก ไม่ยุ่งยาก สะดวก ใช้งานง่าย ชื...
กะเพราแดง เจียไต๋ 1 กรัม
สินค้ามาใหม่

รหัสสินค้า : SP-A-0009

10
เกษตรมาร์เก็ตทุกเมล็ดเราคัดสรรด้วยความพิถีพิถัน ปลูกง่ายต้นแข็งแรงสวยงาม ✔วิธีการปลูก ไม่ยุ่งยาก สะดวก ใช้งานง่าย ช...
มะเขือยาวม่วง เจียไต๋ 1 กรัม 270 เมล็ด
สินค้ามาใหม่

รหัสสินค้า : SP-A-0082

10.00 บาท
12.00 บาท
เกษตรมาร์เก็ตทุกเมล็ดเราคัดสรรด้วยความพิถีพิถัน ปลูกง่ายต้นแข็งแรงสวยงาม ✔วิธีการปลูก ไม่ยุ่งยาก สะดวก ใช้งานง่าย ช...
แตงไทย (เจียไต๋) 3กรัม
สินค้ามาใหม่

รหัสสินค้า : SP-A-0070

10.00 บาท
12.00 บาท
เกษตรมาร์เก็ตทุกเมล็ดเราคัดสรรด้วยความพิถีพิถัน  ปลูกง่ายต้นแข็งแรงสวยงาม ✔ วิธีการปลูก ไม่ยุ่งยาก สะดวก ใช้งาน...
มะเขือยาว (เจียไต๋) 1 กรัม 200 เมล็ด
สินค้ามาใหม่

รหัสสินค้า : SP-A-0078

10.00 บาท
12.00 บาท
เกษตรมาร์เก็ตทุกเมล็ดเราคัดสรรด้วยความพิถีพิถัน ปลูกง่ายต้นแข็งแรงสวยงาม ✔ วิธีการปลูก ไม่ยุ่งยาก สะดวก ใช้งานง่าย...
มะเขือเปราะม่วง (เจียไต๋) 1 กรัม 200 เมล็ด
สินค้ามาใหม่

รหัสสินค้า : SP-A-0077

10.00 บาท
12.00 บาท
เกษตรมาร์เก็ตทุกเมล็ดเราคัดสรรด้วยความพิถีพิถัน ปลูกง่ายต้นแข็งแรงสวยงาม ✔วิธีการปลูก ไม่ยุ่งยาก สะดวก ใช้งานง่าย&nb...
ผักกาดหัว เจียไต๋ 5 กรัม 400 เมล็ด 10 บาท ❗️ ❗️ ❗️ ❗️
สินค้ามาใหม่

รหัสสินค้า : SP-A-0088

10.00 บาท
12.00 บาท
เกษตรมาร์เก็ตทุกเมล็ดเราคัดสรรด้วยความพิถีพิถัน ปลูกง่ายต้นแข็งแรงสวยงาม ✔วิธีการปลูก ไม่ยุ่งยาก สะดวก ใช้งานง่าย ช...
มะเขือเปราะจาว (เจียไต๋) 1 กรัม
สินค้ามาใหม่

รหัสสินค้า : SP-A-0042

10.00 บาท
12.00 บาท
เกษตรมาร์เก็ตทุกเมล็ดเราคัดสรรด้วยความพิถีพิถัน ปลูกง่ายต้นแข็งแรงสวยงาม ✔ วิธีการปลูก ไม่ยุ่งยาก สะดวก ใช้งานง่าย...
ผักบุ้งจีน ไผ่เงิน (ศรแดง) 1000 กรัม
สินค้ามาใหม่

รหัสสินค้า : SP-A-0002

140.00 บาท
150.00 บาท
เกษตรมาร์เก็ตทุกเมล็ดเราคัดสรรด้วยความพิถีพิถัน  ปลูกง่ายต้นแข็งแรงสวยงาม ✔ วิธีการปลูก ไม่ยุ่งยาก สะดวก ใช้งาน...
ผักชี เจียไต๋10 กรัม
สินค้ามาใหม่

รหัสสินค้า : SP-A-0081

10.00 บาท
12.00 บาท
เกษตรมาร์เก็ตทุกเมล็ดเราคัดสรรด้วยความพิถีพิถัน ปลูกง่ายต้นแข็งแรงสวยงาม ✔ วิธีการปลูก ไม่ยุ่งยาก สะดวก ใช้งานง่าย&n...
คะน้ายอด เจียไต๋ 10 กรัม
สินค้ามาใหม่

รหัสสินค้า : SP-A-0056

10
เกษตรมาร์เก็ตทุกเมล็ดเราคัดสรรด้วยความพิถีพิถัน ปลูกง่ายต้นแข็งแรงสวยงาม ✔ วิธีการปลูก ไม่ยุ่งยาก สะดวก ใช้งานง่าย&n...
คึ่นฉ่าย เจียไต๋ 3 กรัม
สินค้ามาใหม่

รหัสสินค้า : SP-A-0053

10.00 บาท
12.00 บาท
เกษตรมาร์เก็ตทุกเมล็ดเราคัดสรรด้วยความพิถีพิถัน ปลูกง่ายต้นแข็งแรงสวยงาม ✔ วิธีการปลูก ไม่ยุ่งยาก สะดวก ใช้งานง่าย&n...
หอมแบ่ง (เจียไต๋) 0.5 กรัม
สินค้ามาใหม่

รหัสสินค้า : SP-A-0046

10.00 บาท
12.00 บาท
เกษตรมาร์เก็ตทุกเมล็ดเราคัดสรรด้วยความพิถีพิถัน ปลูกง่ายต้นแข็งแรงสวยงาม ✔ วิธีการปลูก ไม่ยุ่งยาก สะดวก ใช้งานง่าย...
ถั่วฝักยาว ถั่วเส้น (เจียไต๋) 5 กรัม
สินค้ามาใหม่

รหัสสินค้า : SP-A-0045

10.00 บาท
12.00 บาท
เกษตรมาร์เก็ตทุกเมล็ดเราคัดสรรด้วยความพิถีพิถัน ปลูกง่ายต้นแข็งแรงสวยงาม ✔ วิธีการปลูก ไม่ยุ่งยาก สะดวก ใช้งานง่าย...
ผักบุ้งจีน เรียวไผ่ (เจียไต๋) 20 กรัม
สินค้ามาใหม่

รหัสสินค้า : SP-A-0008

10
เกษตรมาร์เก็ตทุกเมล็ดเราคัดสรรด้วยความพิถีพิถัน ปลูกง่ายต้นแข็งแรงสวยงาม ✔ วิธีการปลูก ไม่ยุ่งยาก สะดวก ใช้งานง่าย...
ผักชีฝรั่ง เจียไต๋ 1 กรัม 10 บาท

รหัสสินค้า : SP-A-0049

10.00 บาท
12.00 บาท
เกษตรมาร์เก็ตทุกเมล็ดเราคัดสรรด้วยความพิถีพิถั ปลูกง่ายต้นแข็งแรงสวยงาม ✔ วิธีการปลูก ไม่ยุ่งยาก สะดวก ใช้งานง่าย ช...
พริกกะเหรี่ยงสั้น (เจียไต๋) 0.5 กรัม 120 เมล็ด
สินค้ามาใหม่

รหัสสินค้า : SP-A-0079

10.00 บาท
12.00 บาท
เกษตรมาร์เก็ตทุกเมล็ดเราคัดสรรด้วยความพิถีพิถัน ปลูกง่ายต้นแข็งแรงสวยงาม ✔ วิธีการปลูก ไม่ยุ่งยาก สะดวก ใช้งานง่าย...
แฟง เจียไต๋ 3 กรัม 33 เมล็ด 10 บาท ❗️ ❗️ ❗️ ❗️
สินค้ามาใหม่

รหัสสินค้า : SP-A-0089

10.00 บาท
12.00 บาท
เกษตรมาร์เก็ตทุกเมล็ดเราคัดสรรด้วยความพิถีพิถัน ปลูกง่ายต้นแข็งแรงสวยงาม ✔ วิธีการปลูก ไม่ยุ่งยาก สะดวก ใช้งานง่าย...
กวางตุ้งฮ่องเต้ เจียไต๋ 5 กรัม
สินค้ามาใหม่

รหัสสินค้า : SP-A-0058

10.00 บาท
12.00 บาท
เกษตรมาร์เก็ตทุกเมล็ดเราคัดสรรด้วยความพิถีพิถัน ปลูกง่ายต้นแข็งแรงสวยง ✔ วิธีการปลูก ไม่ยุ่งยาก สะดวก ใช้งานง่าย ชื...
กะหล่ำปลี เจียไต๋ 2 กรัม 440 เมล็ด 10 บาท ❗️ ❗️ ❗️
สินค้ามาใหม่

รหัสสินค้า : SP-A-0087

10.00 บาท
12.00 บาท
เกษตรมาร์เก็ตทุกเมล็ดเราคัดสรรด้วยความพิถีพิถัน ปลูกง่ายต้นแข็งแรงสวยงาม ✔ วิธีการปลูก ไม่ยุ่งยาก สะดวก ใช้งานง่าย...
ดูสินค้าทั้งหมด
อยากรู้มั้ย ปุ๋ยคืออะไร ปุ๋ยมีกี่ประเภท มีอะไรบ้าง
 • 26 Jul 2018
 • 30475
 • 0
อยากรู้มั้ย ปุ๋ยคืออะไร ปุ๋ยมีกี่ประเภท มีอะไรบ้าง   ปุ๋ยและประโยชน์ของปุ๋ย   ปุ๋ย คือ วัสดุที่มีธาตุอาหาร...
อ่านต่อ
เกษตรอินทรีย์คืออะไร
 • 31 Jul 2018
 • 1033
 • 0
  เกษตรอินทรีย์คืออะไร               &nbs...
อ่านต่อ
ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ยี่ห้อไหนดี ???
 • 2 Aug 2018
 • 14528
 • 0
ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ยี่ห้อไหนดี ??? เป็นคำถามเวลาลูกค้าชาวเกษตรทั้งหลาย เลือกไม่ถูกว่าจะซื้อปุ๋ยอินทรีย์ ยี่ห้อไหนดี...
อ่านต่อ
ลักษณะของดินเสื่อมคุณภาพและความสำคัญของปุ๋ยอินทรีย์ในการปรับปรุงดิน
 • 14 May 2020
 • 747
 • 0
    การเสื่อมสภาพของดิน ทำให้คุณภาพของดินเปลี่ยนแปลงไปด้วย ลักษณะของดินเสื่อมคุณภาพจะประกอบด้วยลักษณะดังนี้ (ณ...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด
เตรียมปรับที่นาทั่วไทย แก้คุณภาพข้าวไม่เท่ากัน
 • 23 July 2020
 • 252
 • 0
  นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและ สหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานเปิดงานการวิจัยพันธุ์ข้าวตามนโยบายตลาดนำการผลิต...
อ่านต่อ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ แนะเลี้ยงไก่ไข่แบบอารมณ์ดีในพื้นที่สวน ช่วยจัดการแมลงศัตรูพืชพร้อมให้ปุ๋ย และได้ไข่คุณภาพราคาสูง
 • 25 June 2020
 • 210
 • 0
ศูนย์ภูพานฯ แนะเลี้ยงไก่ไข่แบบอารมณ์ดีในพื้นที่สวน ได้ประโยชน์หลายทาง ไก่ออกไข่เยอะลดค่าอาหารไก่ ช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืช...
อ่านต่อ
ตะบองเพชร...เพาะเล่นๆ อาชีพหลักหลังเกษียณ
 • 25 June 2020
 • 447
 • 0
แมมมิราเลีย เลนตรา “ส่วนตัวมีความชื่นชอบตะบองเพชรเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เพราะเลี้ยงง่าย ตายยาก เลี้ยงมาเรื่อย เริ่มจ...
อ่านต่อ
เร่งกำจัด'หนอนกระทู้' แพร่ระบาดสวนข้าวโพด หวั่นคุมไม่อยู่กวนใจเกษตรกร
 • 24 June 2020
 • 250
 • 0
12 มิถุนายน 2563 นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า จากกรณีที่ทางอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน...
อ่านต่อ
ถั่วฝักยาวราคาขึ้น-ต้นหอมผักชีปรับลง
 • 24 June 2020
 • 251
 • 0
กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน รายงานภาวะราคาสินค้าจำหน่ายปลีกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ล่าสุดวันนี้พบว่า ราคาสินค้า เป...
อ่านต่อ
เจียไต๋ ส่งชุดปลูกผักออร์แกนิคอยู่บ้าน “Farm From Home” ให้การปลูกผักสวนครัวเป็นเรื่องง่าย
 • 23 June 2020
 • 215
 • 0
เจียไต๋ ส่งชุดปลูกผักออร์แกนิคอยู่บ้าน “Farm From Home” ให้การปลูกผักสวนครัวแบบวิถีธรรมชาติเป็นเรื่องง่าย แม...
อ่านต่อ
ฝรั่ง..ทับทิมสยาม แดงตั้งแต่ใบยันผล
 • 23 June 2020
 • 368
 • 0
ฝรั่งแดง โดยทั่วไปมักจะแดงแต่ผล เนื้อ หรือไส้...แต่ฝรั่งแดงของไร่อรหันต์ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ต่างออกไป&nbsp...
อ่านต่อ
กยท.ผนึกสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาและปตท.เปิดตัวนวัตกรรมผลิตภัณฑ์หมวกยางพาราฯ
 • 20 June 2020
 • 208
 • 0
20 มิถุนายน 2563 - 11:24 น. "ประพันธ์"ประธานในพิธี Kick off การประมูลซื้อขายยางตลาดกลางยางพาราภาคตะวันออกพร้อ...
อ่านต่อ
บรรเทาทุกข์เผือกแปลงใหญ่
 • 20 June 2020
 • 378
 • 0
เผือกหอมนิยมปลูกในพื้นที่ ต.หรเทพ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เพราะได้รสชาติดี ผลผลิตค่อนข้างมาก หอมกว่าแถบอื่น...ปลูก 5-7 เดื...
อ่านต่อ
เกษตรกร จ.ปราจีนบุรี ปลูกเตยหอม ได้เดือนละ 3 หมื่นบาท
 • 17 June 2020
 • 221
 • 0
ปราจีนบุรี – เกษตรกรในพื้นที่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ปลูกใบเตยหอมส่งขาย มีรายได้เดือนละสามหมื่นบาท เมื่อวัน...
อ่านต่อ
ต้นไม้เรืองแสงใกล้ความจริง
 • 15 June 2020
 • 211
 • 0
การวิจัยทำให้ต้นไม้เรืองแสงได้ เพื่อช่วยเด็กในประเทศโลกที่สาม หรือพื้นที่ห่างไกลใช้อ่านหนังสือในยามค่ำคืน ไม่ต้องเสี่ยงก...
อ่านต่อ
ไบโอเทคพัฒนาระบบขยายพันธุ์พืช
 • 15 June 2020
 • 235
 • 0
(ภาพจาก : เว็บไซต์ สวทช.) ดร.ยี่โถ ทัพภะทัต นักวิจัยจากทีมวิจัยนวัตกรรมโรงงานผลิตพืชสมุนไพร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเ...
อ่านต่อ
ดูข่าวสารทั้งหมด