เผือกหอมนิยมปลูกในพื้นที่ ต.หรเทพ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เพราะได้รสชาติดี ผลผลิตค่อนข้างมาก หอมกว่าแถบอื่น...ปลูก 5-7 เดือน ให้ผลผลิตไร่ละ 3-5 ตัน พ่อค้าส่วนใหญ่จึงหาซื้อเผือกหอมจากที่นี่ ตามตลาดทั่วไปหาไม่ได้ เพราะส่วนใหญ่ส่งออกไปจีน และป้อนโรงงานทำขนม

นับตั้งแต่มีโครงการแปลงใหญ่เมื่อปี 2559 เกษตรกรในพื้นที่จึงรวมตัวกันเป็นกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่เผือก มีพื้นที่ปลูกรวม 5,000 ไร่ รักษาตลาดเดิมของตัวเองเรื่อยมา จนได้ราคาสูงกว่าเดิมในระดับหนึ่ง

แต่ด้วยภาวะภัยแล้ง ผลผลิตบางส่วนได้คุณภาพค่อนข้างต่ำกว่ามาตรฐาน ซ้ำถูกวิกฤติโควิด-19 ซ้ำเติม ทำส่งออกชะงักงัน เกษตรกรมีรายรับลดลงกว่า 60%

จากเคยขายหน้าสวนได้ กก.ละ 35-40 บาท เหลือแค่ กก.ละ 12-18 บาท 

ด้วยเหตุนี้กระทรวงเกษตรฯจึงร่วมกับห้างโมเดิร์นเทรดชั้นนำอย่าง แม็คโคร รับซื้อผลผลิตเผือก บรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกร...เบื้องต้นรับซื้อลอตแรก 5,000 กก. ในราคา กก.ละ 18-23 บาท และพร้อมจะรับซื้อเพิ่มตลอด หากได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค

ไม่เพียงเกษตรกรจะได้ประโยชน์จากการขายผลผลิต ยังได้เรียนรู้ถึงการผลิตให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการค้าขายตามหลักมาตรฐานสากล

ที่สำคัญยังได้เรียนรู้การตลาด ตามแนวทางห้างโมเดิร์นเทรด เพื่อนำมาพัฒนาผลผลิตของกลุ่มตัวเองอีกด้วย.

แหล่งที่มา https://www.thairath.co.th/news/local/1871957