20 มิถุนายน 2563 - 11:24 น.

"ประพันธ์"ประธานในพิธี Kick off การประมูลซื้อขายยางตลาดกลางยางพาราภาคตะวันออกพร้อมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือ(MOU)สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาและบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)เปิดตัวนวัตกรรมผลิตภัณฑ์หมวกยางพาราฯณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2563 ประพันธ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กยท .ประกอบด้วย นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการและ นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านอุตสากรรมยางและการผลิตยางได้เดินทางลงพื้นที่อ.วังจันทร์ จ.ระยองเพื่อทำพิธีเปิดตลาดซื้อขายยางพาราด้วยวิธีการประมูลเป็นวันแรก ณ ตลาดกลางยางพาราจังหวัดระยอง ใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ซึ่งการประมูลซื้อขายยางวันนี้มีปริมาณยางที่ซื้อขายผ่านตลาดแห่งนี้มากกว่า 100 ตัน ซึ่งเป็นยางที่จากสถาบันเกษตรกรหรือกลุ่มสหกรณ์รวบรวมยางจากเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยในพื้นที่ ไม่ต่ำกว่า 10 ราย

“ตลาดกลางยางพาราจังหวัดระยอง จะเปิดให้บริการใน 2 รูปแบบ คือ 1. ให้บริการ ณ ตลาดกลางยางพาราจังหวัดระยอง อำเภอวังจันทร์ 2.ตลาดเครือข่ายตลาดกลาง โดยกรณีทีเกษตรกรอยู่ไกลตลาดกลาง สถาบันเกษตรกรหรือเกษตรกรที่รวมเป็นกลุ่มพัฒนาชาวสวนยางในแต่ละพื้นที่ สามารถสมัครเป็นตลาดเครือข่ายได้”

นายประพันธ์ กล่าวต่อว่า สำหรับชนิดยางที่ซื้อขายผ่านตลาดกลางจังหวัดระยอง ในปี 2563 ได้แก่ ยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควัน และปี 2564 ตลาดจะเริ่มเปิดให้บริการตลาดกลางน้ำยางสดและยางก้อนถ้วยเพื่อให้ครอบคลุมการผลิตของเกษตรกร และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ยาง คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณยางผ่านตลาดแห่งนี้ประมาณ 12,000 ตันต่อปี

จากนั้นช่วงบ่ายนายประพันธ์และคณะได้เดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต อ.วังจันทร์ จ.ระยอง เพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมหมวกยางพารากันฝน โดยนำร่อง ติดต้นยางทั่วพื้นที่กว่า 30 ไร่ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต หวังต่อยอดทุกพื้นที่ในประเทศ มุ่งเพิ่มผลผลิตและรายได้ชาวสวนยาง ควบคู่การใช้ยางในประเทศ พร้อมกันนี้นายประพันธ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.)ให้เกียรติเป็นสักขีพยานลงนามความร่วมมือ(MOU)ระหว่าง 3 หน่วยงานประกอบด้วย กยท. สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  โดยมีผู้บริหารจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมในพิธีส่งมอบผลิตภัณฑ์หมวกยางพาราฯ

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) จัดกิจกรรมเปิดจุดสาธิตการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวผลผลิตยางพารา ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก ซึ่งกิจกรรมนี้ กยท. ได้รับความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันกับ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดย กยท.มอบผลิตภัณฑ์หมวกยางพาราหรือร่มกันฝนจากยางพารา จำนวน 2,000 ชุด ติดตั้งในสวนยางพาราสาธิต ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่สวนยางพารา จำนวน 30 ไร่ เพื่อเป็นจุดต้นแบบเรียนรู้ของเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยางและประชาชนทั่วไปในการสร้างแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางต่อไป โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่ประสบปัญหาในเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลผลิต
     “ผลิตภัณฑ์หมวกยางพาราสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตและรายได้จากกการทำสวนยางพาราได้ เนื่องจากเพิ่มวันกรีดได้อย่างน้อยเฉลี่ย 30 วัน/ปี และได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 2 กิโลกรัมยางแห้ง/ไร่/วัน หรือ 60 กิโลกรัมยางแห้ง/ไร่/ปี” รองผู้ว่าฯกยท.กล่าว
   นายณกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลิตภัณฑ์หมวกยางพาราหรือร่มกันฝนจากยางพารา1 ชุด ใช้ยางธรรมชาติ ประมาณ 0.5 กิโลกรัม จึงเป็นอีกทางหนึ่งการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนายางพารา แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง รวมถึงส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศให้เพิ่มขึ้นด้วย

 

แหล่งที่มา https://www.komchadluek.net/news/agricultural/434495?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_agricultural