ศูนย์ภูพานฯ แนะเลี้ยงไก่ไข่แบบอารมณ์ดีในพื้นที่สวน ได้ประโยชน์หลายทาง ไก่ออกไข่เยอะลดค่าอาหารไก่ ช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืช ได้ปุ๋ยตามธรรมชาติ ต้นไม้ให้ผลผลิตดีมีความสมบูรณ์รสชาติอร่อยลดต้นทุนด้านการผลิตให้เกษตรกรเพิ่มกำไรมากขึ้น

 นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร เปิดเผยว่า จากสภาพภูมิประเทศและทรัพยากร ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่แตกต่างไปจากภาคอื่น  จึงมีการศึกษาวิถีการดำเนินชีวิตของราษฎรเพื่อหารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสม

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริ ให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาสำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2525 เพื่อเป็นแบบจำลองและเป็นพื้นที่ส่วนย่อที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการต่าง  สำหรับการพัฒนาให้ภูมิภาคนี้เกิดความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ศูนย์ฯ ได้มีการศึกษาทดลองเพื่อหาคำตอบ และข้อสรุปในการทำการผลิตหลากหลายรูปแบบ เมื่อได้ข้อยุติแล้วจึงนำมาจัดทำเป็นแปลงสาธิตเพื่อเป็นสถานที่ให้ราษฎรและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ควบคู่กับการขยายผลสู่การปฏิบัติใช้ของราษฎรในพื้นที่ ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี สามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคงให้กับผู้ที่นำไปปฏิบัติใช้ หนึ่งในนั้นคือการเลี้ยงไก่ไข่ในพื้นที่พืชสวน ซึ่งศูนย์ฯ ได้จัดทำแปลงสาธิตขึ้นมาบริเวณพื้นที่โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในส่วนที่ใช้ปลูกพืชสวนแบบไม้ให้ผล โดยปล่อยให้ไก่ไข่อยู่ตามธรรมชาติแบบอิสระ สามารถเดินเล่นและคุ้ยเขี่ยหาอาหารจำพวกมด แมลง และหญ้าได้ เป็นการช่วยลดความเครียดให้กับไก่ จึงทำให้ไก่มีสุขภาพแข็งแรง อารมณ์ดีและผลิตไข่ไก่แบบอินทรีย์ที่มีคุณภาพโดยไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยง ปลอดภัยต่อผู้บริโภคเหมาะสำหรับผู้ที่ดูแลสุขภาพ ส่งผลให้ราคาไข่ไก่สูงกว่าไข่ไก่ที่เลี้ยงในระบบปิดทั่วไป

 ปัจจัยหลักในการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีให้ได้ผลผลิตที่ดีนั้น ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวว่า เบื้องต้นให้พิจารณาพื้นที่การเลี้ยงควรเป็นพื้นที่โปร่ง อากาศถ่ายเทดี สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ คัดเลือกสายพันธุ์ไก่ไข่ที่มีความแข็งแรงจะทำให้ไก่ออกไข่ได้เร็วอย่างต่อเนื่อง และมีอายุยืนทำให้ปลดระวางช้า ช่วยลดต้นทุนในการจัดหาพันธุ์ไก่มาเลี้ยงในรุ่นต่อ  ไปได้  สำหรับอัตราการปล่อยไก่ไข่ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพและจำนวนของพื้นที่ที่เหมาะสม ไม่ควรเกิน 4 ตัวต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร มีโรงเรือนสำหรับหลบฝนและวางรังสำหรับให้ไก่ไข่ที่ไม่ควรเกิน 7 แม่ต่อ 1 รัง เพื่อป้องกันการแย่งรังไข่แล้วไก่จิกตีกันทำให้บาดเจ็บได้ 

สำหรับอาหารไก่นั้น ทางส่วนงานด้านการปศุสัตว์ของศูนย์ฯ แนะนำว่าควรเป็นวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติ สามารถหาได้ตามท้องถิ่น เช่น มันสำปะหลัง รำข้าว ปลายข้าว ผักสีเขียว ร่วมกับอาหารเสริม เช่น แร่ธาตุ สมุนไพร ส่วนอาหารเสริม เช่น หญ้า สัตว์เล็ก  จำพวกหนอนหอยทาก ไก่จะหากินเองในพื้นที่สวน ซึ่งส่วนนี้จะช่วยให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของสารเคมีที่ใช้ในการทำลายแมลงศัตรูพืชและการตัดหญ้าในพื้นที่สวนได้ทั้งหมด ขณะเดียวกันมูลไก่นับเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชั้นดีสำหรับการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตที่มีคุณภาพรสชาติอร่อยของพันธุ์ไม้จำพวกให้ผลเมื่อนำไปจำหน่ายจึงได้ราคาดีนายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง กล่าว  

ด้านโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีนั้น ควรแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ โรงเรือนเพื่อให้ไก่วางไข่และเพื่อหลับนอนอีกส่วนเป็นพื้นที่สนามหญ้าสำหรับให้ไก่ได้เดินวิ่งเล่นออกกำลังกายและเป็นพื้นที่หาอาหารตามธรรมชาติ ซึ่งการจัดระบบเช่นนี้จะช่วยให้สามารถควบคุมโรคที่เกิดกับไก่ได้ง่ายยิ่งขึ้น 

เกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือประชาชนโดยทั่วไปที่มีความสนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลข 086-860-9888 ในวันและเวลาราชการ   

แหล่งที่มา https://www.pds-news.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AF_Und_%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99_Und_%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%8B%E0%B8%A2_Und_%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87:!58327a9a2c23470001fc4b8f?q=TP1