ประวัติบริษัท

            บริษัทฯ เริ่มดำเนินกิจการ ตั้งแต่ปี 2551 ก่อตั้งโดยคุณ จิรยุทธ์ เตียวสมบูรณ์กิจ ได้ต่อยอดธุรกิจฟาร์มไก่ไข่และฟาร์มสุกร ในชื่อ“จิ้นง่วนเส็ง” ของครอบครัว โดยเริ่มก่อตั้งโรงงาน ผลิตมูลไก่ไข่ มูลสุกรอัดเม็ด เพื่อจำหน่ายออกสู่ตลาด ด้วยนวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัยและคุณภาพที่โดดเด่นจึงทำให้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยมูลไก่ไข่และมูลสุกรอัดเม็ดเป็นที่ยอมรับขอเกษตรกรทุกภูมิภาคของประเทศไทย ทำให้กิจการเติบโตอย่างรวดเร็ว

          ต่อมาในปี 2555 คุณ จิรยุทธ์ เตียวสมบูรณ์กิจ ได้ก่อตั้ง บริษัท นิพพาน อะโกรเทค จำกัดขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของลูกค้าทั้งจากภาครัฐและเอกชน ที่เพิ่มมากขึ้น 

           และในปี 2557 บริษัท นิพพาน อะโกรเทค ขยายโรงงาน โดยการสร้างโรงงาน เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต  รองรับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศและประชาคมอาเซียน ที่มีการสั่งซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง โรงงานใหม่ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 400 ไร่ สามรถรองรับการจัดสรรวัตถุดิบและการขยายเพิ่มเติมในอนาคต ทำให้บริษัท นิพพาน อะโกรเทคจำกัด เป็นโรงงานผลิตปุ๋ยมูลไก่ไข่ มูลสุกร ปุ๋ยอินทรีย์ อัดเม็ดรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

 ____________________________________________________________________________________________________________________

           Starting from 2009 Mr.Chirayut Tiewsomboonkit had extended hens and pigs farm "Jin Nguan Seng" of the family and start the production of hen and pig manure pellets and distribute to the market.

           With advanced innovation manufacturing and outstanding quality. The manure pellets was accepted throughout the farmer in all regions of Thailand. The Company had been rapidly grow since then.

            In 2012 Mr.Chirayut Tiewsomboonkit had founded “Nippan Agrotech Co.,Ltd”.to support the expansion market of both State and Private sectors. 

          In 2014 Nippan Agrotech Co.,Ltd. had expanded it’s production by building a new plant to increase production capacity to accommodate the continuity increasing of customers in asian countries.

           The new plant located on an area of over 400 rai (160acres or 64hectares), supports the allocation of raw materials and future expansion. The new plant had made Nippan Agrotech Co.,Ltd. to become the largest manufacturing of hen and pig manure pellets and organic fertilizer pellets in Thailand.