จุดเริ่มต้นธุรกิจ ในเครือบริษัท นิพพาน อะโกรเทค จำกัด บริหารงานโดยคุณวิบูลย์ เตียวสมบูรณ์กิจ จากการเริ่มต้นซื้อมาขายไป ด้วยประสบการณ์กว่า50ปี  ปัจจุบัน จิ้นง่วนเส็ง ประกอบธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ ฟาร์มสุกร  รับซื้อพืชไร่ และจำหน่ายไข่ไก่สดจากฟาร์ม ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม จริงใจต่อลูกค้า ทำให้จิ้นง่วนเส็งเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง